Přihlášování na Letní tábor 2019!
V 17:00 bude automaticky spuštěno přihlašování na farní letní tábor.